Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze reizen. 

ANVR-Reizigersvoorwaarden
Ons bedrijf is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn van toepassing op al onze reizen tenzij anders wordt vermeld.

Deze Reizigersvoorwaarden staan afgedrukt in de ANVR-brochure. Deze brochure kunt u downloaden via de ANVR-website.

Stichting Garantiefonds Reisgelden
Motoerit, onderdeel van Buro Scanbrit (KvK nr. 33.125.140), is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling ) vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds
Motoerit, onderdeel van Buro Scanbrit (KvK nr. 33.125.140), is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;

- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale

gebeurtenis. Als publieksbijdrage aan dit fonds geldt voor boekingen een bijdrage van € 2,50 per boeking (max. 9 personen).Voor de voorwaarden en meer informatie verwijzen wij u naar de Calamiteitenfonds-website. www.calamiteitenfonds.nl 

Definities
Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij de reisorganisator zich tegenover zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat als ook tenminste twee van de volgende diensten:

 1. vervoer;
 2. verblijf;
 3. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een belangrijk deel van de reis uitmaakt.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen.

Boeken van de reis

Boekingen via onze website

Wanneer u na het invullen van ons boekingsformulier op verzenden drukt, stuurt u uw aanvraag naar onze reserveringsafdeling. Indien nodig neemt de reisspecialist binnen drie dagen telefonisch contact met u op.

Na ontvangst van uw boekingsaanvraag wordt de beschikbaarheid nagekeken en ontvangt u van ons een vrijblijvende offerte. Hierop is een bedenktermijn van 5 werkdagen van toepassing, waarna de offerte automatisch wordt omgezet in een definitieve boeking. Dit is niet van toepassing bij 4 weken voor vertrek.

Als de reis beschikbaar is
Als de reis beschikbaar is, wordt deze voor u in optie gezet en ontvangt u van ons een prijsopgave per e-mail. U kunt deze optie binnen vijf werkdagen kosteloos schriftelijk annuleren. Met uitzondering van boekingen gemaakt binnen vier weken voor vertrek. Na vijf werkdagen wordt de optie automatisch omgezet in een definitieve boeking en gaat u een reisovereenkomst aan met Motoerit, onderdeel van Motoerit / Buro Scanbrit. 

Als (een deel van) de reis op aanvraag is
Het kan zijn dat een accommodatie, ferryovertocht of vlucht op aanvraag is. Dit houdt in dat wij bij de leverancier eerst na moeten gaan of de door u gewenste kamer of vervoer beschikbaar is. Hierover wordt u vooraf met u overlegd. Na uw akkoord wordt de reisovereenkomst gesloten en is er sprake van een definitieve boeking waarop geen herroepingstermijn van toepassing is. Wanneer u de aanvraag tussentijds annuleert worden annuleringskosten in rekening gebracht, tenzij er op de reis afwijkende annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.

Als de reis niet beschikbaar is
Als de reis aan onze zijde niet akkoord komt, dan kunt de boeking kosteloos annuleren of er wordt u een alternatief geboden (de prijs kan wijzigen). Is een accommodatie bij boeking niet beschikbaar en moet hiervoor door ons een alternatief wordt ingeboekt, dan laten wij u dit weten in de prijsopgave. De prijs en route kan dan wijzigen.

Boekingen via de telefoon
Naar aanleiding van uw boekingsverzoek zal de beschikbaarheid worden nagekeken en uw reis door ons worden ingeboekt. De reis en prijs worden telefonisch met u doorgenomen. Er is geen bedenktermijn van toepassing en u gaat een definitieve reisovereenkomst aan met Motoerit / Buro Scanbrit. 

Boeken binnen vier weken voor vertrek.
Wij kunnen een aanvraag via het boekingsformulier of telefonisch slechts in optie plaatsen wanneer deze langer dan vier weken voor vertrek wordt gedaan. Binnen vier weken voor vertrek wordt uw aanvraag bij beschikbaarheid automatisch omgezet in een definitieve boeking en gaat u een reisovereenkomst aan met Motoerit / Buro Scanbrit.

Preferenties en essenties
Aan speciale wensen (preferenties), die bij boeking kenbaar worden gemaakt, zal zo mogelijk worden voldaan. Of dat lukt is vaak afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener, zoals de hotelier. Aan een preferentie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Is een wens zo essentieel dat een reisovereenkomst alleen zal worden gesloten indien vaststaat dat aan deze wens wordt tegemoet gekomen, dan is er sprake van een essentie. Een essentie kan alleen aangevraagd worden op basis van medische gronden. 

Er is geen bedenktermijn van toepassing, omdat de reis dan specifiek op de essentie wordt aangevraagd bij de leveranciers. Wanneer u de aanvraag tussentijds annuleert, worden annuleringskosten doorberekend gebaseerd op de staffel onder ‘Annuleren’ in onze Algemene Voorwaarden. Tenzij er op de reis afwijkende annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.

Voor het plaatsen van een essentie worden eenmalig € 32 essentiekosten berekend. Deze kosten komen niet voor restitutie in aanmerking wanneer de essentie niet akkoord kan worden gegeven en / of de reis wordt geannuleerd. Komt de essentie niet akkoord, kunnen wij de boeking helaas niet uitvoeren en komt deze kosteloos te vervallen. U ontvangt hierover bericht.

Kortingen en aanbiedingen
Aanbiedingen zijn geldig vanaf het moment van plaatsen, gedurende een beperkte periode en zijn niet van toepassing op eerder gemaakte boekingen.

Persoonlijke gegevens

Artikel 3 van de ANVR Reizigersvoorwaarden vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor uitvoering van de reis van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, doch ook van andere hoedanigheden die bij de uitvoering van de reis voor de reiziger zelf of de groep van belang zijn. In ons privacybeleid op onze website kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Aansprakelijkheid
Degene die de reis boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/zij bij boeking aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend. 

Betalingen

Geen aanbetaling
Bij Motoerit / Buro Scanbrit hoeft u geen aanbetaling te doen op uw reis. Acht weken voor vertrek ontvangt u van ons een factuur die uiterlijk zes weken voor vertrek volledig moet zijn voldaan. Vertrekt u binnen zes weken na de boekdatum, dan dient de gehele reissom per omgaande te worden voldaan. 

Betalen via Ideal of Bancontact
Na boeking ontvangt u van ons per e-mail een bevestiging van uw reis. Ca. 8 weken voor vertrek ontvangt u een e-mail met daarin uw persoonlijk inloggegevens voor 'Mijn Buro Scanbrit'. In deze beveiligde omgeving kunt u uw boeking en factuur bekijken en direct via iDeal, Bancontact betalen. Indien u geen Nederlandse bankrekening of Bancontact heeft adviseren wij u, uw betaling over te maken naar het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur). Het volledige bedrag moet uiterlijk 6 weken voor vertrek op onze bankrekening zijn bijgeschreven.

Betalen met creditcard.
Het is niet mogelijk uw reissom per creditcard aan ons te voldoen

Annuleren

Bij annulering van de reis komen reserveringskosten, essentiekosten en wijzigingskosten niet voor restitutie in aanmerking.

Annuleren door de reiziger

1. Standaard annuleringskosten

Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd brengen wij u naast de verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening:

 • bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) voor de vertrekdag: 15% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 42e kalenderdag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) voor de vertrekdag: 35% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 40% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e dag( exclusief) voor de vertrekdag: 75% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
 • bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom

2. Afwijkende annuleringskosten
a. Voor eigen-vervoerreizen ( reizen waarbij u alleen vakantieaccommodatie reserveert en het vervoer zelf organiseert) naar wooneenheden zoals vakantiewoningen, appartementen, kampeerhutten en stacaravans, brengen wij u naast de verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten

in rekening:

 • bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) voor de vertrekdag: 20% van de reissom
 • bij annulering vanaf de 42e kalenderdag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 60% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
 • bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom

b. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.
c. indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd of bijzondere diensten worden aangeboden zoals camperhuur, huur van motorboten en autohuur kunnen voor dat vervoer c.a. die bijzondere diensten afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Deze worden dan bij het vervoer cq bijzondere dienst in ons aanbod vermeld.

3. Deelannulering

a. Wanneer een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in de overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, berekenen wij annuleringskosten.

b. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doen wij aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.

c. Voor het in sub b genoemde gezelschap wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel.

d. Is het wijzigingsaanbod niet mogelijk of niet wordt geaccepteerd, wordt de reisovereenkomst in zijn geheel geannuleerd en zijn alle deelnemers annuleringskosten verschuldigd.

e. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke deelnemers nooit te boven gaan

4. Buiten kantooruren

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Afwijkende annuleringsvoorwaarden
Mochten er voor een reis of accommodatie afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden, dan worden deze onder de prijstabel van de betreffende reis of accommodatie beschreven. Voor het vervoer per lijndienstvlucht gelden tevens afwijkende annuleringsvoorwaarden. De wijzigings- / annuleringskosten voor het vliegvervoer bedragen 100% zodra de tickets zijn uitgegeven / geprint. 

Indeplaatsstelling
Indien een reiziger de reis moet annuleren, bestaat de mogelijkheid van in de plaatstelling, zie artikel 8 van de ANVR Reizigersvoorwaarden. Dit kan tot uiterlijk 7 kalenderdagen voor vertrek en moet uitsluitend schriftelijk worden ingediend door de hoofdboek(st)er via info@motoerit.nl o.v.v. het boekingsnummer/in de plaatsstelling.

Minimale deelname
Bij onze groepsreizen geldt een minimum aantal deelnemers van 15 personen.

Als er te weinig deelnemers zijn voor de door u geboekte groepsreis, dan kunnen wij de reisovereenkomst opzeggen, volgens artikel 4.3 van de ANVR Reizigersvoorwaarden.  Annuleren doen wij uiterlijk 20 dagen voor vertrek bij reizen van meer dan 6 dagen. De reiziger heeft dan geen recht op schadeloosstelling.

Extra kosten

Reserveringskosten
Per boeking berekenen wij € 27 reserveringskosten. Bij annulering van de reis komen reserveringskosten niet voor restitutie in aanmerking.

Wijzigingskosten
Indien u na boeking wijzigingen aanbrengt in uw boeking, brengen wij hiervoor € 32 wijzigingskosten in rekening. Wijzigingen zijn mogelijk tot 28 dagen voor vertrek, m.u.v. in de plaatsstelling, artikel 8 ANVR. Wijzigingskosten kosten komen bij annulering niet voor restitutie in aanmerking.

Kosten bij een essentie
Voor het plaatsen van een essentie worden € 32 essentiekosten berekend. Deze kosten komen niet voor restitutie in aanmerking wanneer de essentie niet akkoord wordt gegeven en/of de wanneer de reis wordt geannuleerd.

Vervoer naar uw bestemming

Voorwaarden
Het vervoer van reizigers, hun bagage en begeleide auto’s vindt plaats overeenkomstig de bepalingen, reglementen en voorwaarden van de betrokken ondernemingen en eigenaren op wier vervoermiddel het vervoer plaatsvindt. Deze voorwaarden zijn bij de betreffende maatschappij op te vragen of via de website van de ANVR: https://www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden .

Op reis

GPS routes
GPS routes worden aangeleverd als GPX standaard bestand. Deelnemer dient voor vertrek te zorgen dat de route omgerekend is naar het juiste kaartmateriaal voor zijn GPS toestel en te controleren of de route technisch overeenkomst die het GPS toestel hieraan stelt. Motoerit kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het weigeren van een GPS systeem van de deelnemer. Motoerit / Buro Scanbrit is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onverhoopte fouten in de routebeschrijving van Motoerit-reizen. Motoerit heeft het recht routes eventueel te wijzigen of daarvan af te wijken. Het staat de deelnemer vrij alle door Motoerit aangeboden routes al dan niet te rijden.

Verkeersongeval
Noch Motoerit noch de begeleider kan aansprakelijk worden gesteld voor het ontstaan of de gevolgen van een verkeersongeval. Ook bij een begeleide rit rijdt iedere deelnemer voor eigen rekening en risico. De verantwoording om een rit, of een gedeelte ervan, te rijden ligt geheel bij de deelnemer.

De motor en de deelnemer
Motoerit heeft het recht die deelnemers te weigeren dan wel aan hen verdere deelname te ontzeggen, die door hun (rij)gedrag zichzelf en/of anderen in gevaar dreigen te brengen dan wel over een motor beschikken die niet voldoet aan de eisen van de verkeersveiligheid, dan wel waarvan het uitlaatgeluid storend is voor de omgeving en/of andere deelnemers. In geval van uitsluiting als hierboven vermeld, bestaat er voor Motoerit niet de verplichting de reissom geheel of gedeeltelijk te restitueren.

Reisdocumenten
U dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort / identiteitskaart. Voor IJsland geldt dat deze bij terugkomst in Nederland nog minstens 3 maanden geldig moet zijn. Voor Canada moet dit een paspoort zijn en is ook een eTA  (Electronic Travel Authorization) reisvergunning nodig. Kinderen dienen een eigen identiteitsbewijs te hebben. Reizigers die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten, dienen zelf bij hun ambassade of consulaat te informeren naar de benodigde grensdocumenten. U dient er zelf voor te zorgen om bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van de benodigde reisdocumenten.

Onvolkomenheden
Indien u op de bestemming een fout of onvolkomenheid constateert, dan wordt van u verwacht dat u daarvan meteen melding doet bij de verantwoordelijke verstrekker van de dienst (bijvoorbeeld de hotelier) of bij de reisleiding of onze andere plaatselijke vertegenwoordiger. Dat kan vaak ongemak en klachten voorkomen. Wordt het probleem niet of onvoldoende verholpen en geeft dit afbreuk aan de kwaliteit van het verblijf, dient u dit onverwijld telefonisch aan ons te melden via het nummer van onze alarmcentrale, welke u in de reispapieren vindt. Zie artikel 12 van de ANVR Reizigersvoorwaarden. Wanneer u de accommodatie vroegtijdig verlaat of vervalt het recht op een eventuele restitutie.

Huisdieren
Indien u uw huisdier wilt meenemen op vakantie dient deze te voldoen aan de richtlijnen van het land. Informeer hiernaar vooraf bij uw dierenarts en of de betreffende verkeersbureaus.

Omstandigheden
Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen en gewoonten, een andere cultuur, andere eten, anders dan thuis. Dat is een van de aantrekkelijke kanten van de vakantie, maar ook een aspect om bij uw vakantieverwachtingen rekeningen mee te houden. Ook moet rekening worden gehouden met de weersomstandigheden ter plaatse en de mogelijkheid van bouwactiviteiten op de bestemming.

Prijswijzigingen en kennelijke fouten
De informatie in ons aanbod wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Motoerit / Buro Scanbrit behoudt zich het recht voor om de in ons aanbod vermelde tarieven, informatie etc. met of zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Kennelijke fouten en vergissingen binden ons niet, noch is Motoerit / Buro Scanbrit verantwoordelijk voor de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Motoerit Binnen 24 uur reactie
  Goede nacht, waar kunnen wij je mee helpen?